Managed DNS: Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel.

Domain forwarding: Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn.

Email forwarding: Cho phép tạo không giới hạn địa chỉ email name@domain.com tự động forward tới địa chỉ email đã có sẵn của bạn.

 
 • Phí khởi tạo
 • .biz | .com | .info | .net | .org | .us
 • .pw
 • .co.uk | .eu | .name
 • .pro | .tel
 • .asia
 • .com.co | .in | .mobi | .net.co | .nom.co
 • .de
 • .bz | .cc | .me | .tv | .ws
 • .co
 • .com.tw | .net.tw | .org.tw | .tw
Gia hạn/ Năm
 • Miễn phí
 • 240.000
 • 253.000
 • 260.000
 • 359.000
 • 385.000
 • 443.000
 • 516.000
 • 654.000
 • 745.000
 • 950.000
Phí Transfer
 • Miễn phí
 • 240.000
 • 253.000
 • 260.000
 • 359.000
 • 385.000
 • 443.000
 • 516.000
 • 654.000
 • 745.000
 • 950.000
 • VDC3
 • Đại học Đà Nẵng
 • Đà Thành Travel
 • Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
 • Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Quế Sơn
 • Trường Mầm non 19-5, Tp Đà Nẵng
 • Thùng loa chuyên nghiệp Ngân Khánh
 • Công ty Du lịch Tương Lai Xanh
 • Mái Che Tân Quốc Kỳ
 • Đà Nẵng Xanh
 • Khách sạn Mimosa
 • Đài Truyền thanh - Truyền hình Quế Sơn
 • Khách sạn DanaSea
 • Đèn trang trí VOLT
 • PA Việt Nam