CTY CP xây dựng công trình 525
Công ty Cổ phần xây dựng công trình 525

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525

CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION JSC NO. 525

Tên viết tắt :      CECO 525

Trụ sở chính:      673 Trường Chinh – TP Đà Nẵng

Điện thoại:         05113. 681126 - 681503

Fax:                  05113.846119

Website:            www.525.vn

Mã số thuế:        0400413354

 • Công ty Xây dựng PICO
 • Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bình Dương
 • Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
 • Công ty Điện lạnh Phan Ngọc Lê
 • Công ty Du lịch Đất Khách - Bình Dương
 • Công ty Du lịch Tương Lai Xanh
 • FPT
 • Phòng vé máy bay Đà Nẵng
 • Đà Nẵng Xanh
 • Đài Truyền thanh - Truyền hình Quế Sơn
 • Công ty cổ phần Tư Vinh
 • Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Quế Sơn
 • Công ty TNHH Liên Thành - Nha Trang
 • Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi
 • EE Printing - USA