Managed DNS: Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel.

Domain forwarding: Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn.

Email forwarding: Cho phép tạo không giới hạn địa chỉ email name@domain.com tự động forward tới địa chỉ email đã có sẵn của bạn.

 
 • .vn
 • .com.vn | .net.vn | .biz.vn
 • .org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .info.vn
 • .name.vn
 • Tên miền Địa danh .danang.vn | ...
Gia hạn/ Năm
 • 480.000
 • 350.000
 • 200.000
 • 30.000
 • 200.000
Phí Transfer
 • 480.000
 • 350.000
 • 200.000
 • 30.000
 • 200.000
 • Phòng vé máy bay Đà Nẵng
 • Mái Che Tân Quốc Kỳ
 • Đà Nẵng Xanh
 • Trường THCS Kim Đồng - Hội An, Quảng Nam
 • Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bình Dương
 • Khách sạn Tuấn Phong
 • Đèn trang trí VOLT
 • Công ty cổ phần Khởi Minh Huy
 • Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương
 • Công ty Điện lạnh Phan Ngọc Lê
 • Đài Truyền thanh - Truyền hình Quế Sơn
 • Trường THCS Đông Phú - Quế Sơn - Quảng Nam
 • EE Printing - USA
 • Trường Mầm non 19-5, Tp Đà Nẵng
 • Đại học Đà Nẵng