CTY CP xây dựng công trình 525
Công ty Cổ phần xây dựng công trình 525

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525

CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION JSC NO. 525

Tên viết tắt :      CECO 525

Trụ sở chính:      673 Trường Chinh – TP Đà Nẵng

Điện thoại:         05113. 681126 - 681503

Fax:                  05113.846119

Website:            www.525.vn

Mã số thuế:        0400413354

 • Công ty Xây dựng PICO
 • Công ty Du lịch Tương Lai Xanh
 • Trường Mầm non 19-5, Tp Đà Nẵng
 • Sắc màu - Kết nối cộng đồng
 • Công ty Du lịch Đất Khách - Bình Dương
 • Khách sạn Nhật Linh Đà Nẵng
 • Trường THCS Kim Đồng - Hội An, Quảng Nam
 • FPT
 • Đà Nẵng Xanh
 • Mạng đặt phòng khách sạn
 • Công ty vệ sinh Phú Nhà Mát
 • Đài Truyền thanh - Truyền hình Quế Sơn
 • Trường Mầm non Sơn Ca - Hội An, Quảng Nam
 • Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Quế Sơn
 • Phòng vé máy bay Đà Nẵng