CTY CP xây dựng công trình 525
Công ty Cổ phần xây dựng công trình 525

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525

CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION JSC NO. 525

Tên viết tắt :      CECO 525

Trụ sở chính:      673 Trường Chinh – TP Đà Nẵng

Điện thoại:         05113. 681126 - 681503

Fax:                  05113.846119

Website:            www.525.vn

Mã số thuế:        0400413354

 • VDC3
 • FPT
 • Khách sạn Nhật Linh Đà Nẵng
 • Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương
 • Phòng vé máy bay Đà Nẵng
 • Huyện đoàn Quế Sơn
 • Công ty TNHH Liên Thành - Nha Trang
 • Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi
 • Trường Mầm non Sơn Ca - Hội An, Quảng Nam
 • Đèn trang trí VOLT
 • EE Printing - USA
 • Khách sạn Mimosa
 • Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
 • Cục An toàn thực phẩm Việt Nam
 • Đại học Đà Nẵng