Thanh toán tài khoản công ty

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Vietcombank

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Vietcombank
Chủ tài khoản:
Công ty TNHH MTV Phan Gia Huy
Số tài khoản:
0041001093892
Chi nhánh:
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đà Nẵng

Thanh toán qua ATM

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Vietcombank

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Vietcombank
Chủ tài khoản:
Phan Phước Long
Số tài khoản:
0041000868747
Chi nhánh:
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đà Nẵng

Ngân hàng Đông Á

Ngân hàng Đông Á
Chủ tài khoản:
Phan Phước Long
Số tài khoản:
0101075206
Chi nhánh:
Ngân hàng Đông Á - EAB - Chi nhánh Đà Nẵng

Ngân hàng Đầu tư và phát triển - BIDV

Ngân hàng Đầu tư và phát triển - BIDV
Chủ tài khoản:
Phan Phước Long
Số tài khoản:
56110000635526
Chi nhánh:
Chi nhánh Đà Nẵng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank
Chủ tài khoản:
Phan Phước Long
Số tài khoản:
2003206101544
Chi nhánh:
Chi nhánh Quận Thanh Khê - Tp Đà nẵng
 • DanaLand JSC
 • Hội đồng hương Thái Bình - Tại CHLB Đức
 • Mạng đặt phòng khách sạn
 • Công ty cổ phần Khởi Minh Huy
 • Trường Mầm non 19-5, Tp Đà Nẵng
 • Trường THCS Đông Phú - Quế Sơn - Quảng Nam
 • Thùng loa chuyên nghiệp Ngân Khánh
 • Huyện đoàn Quế Sơn
 • Công ty Du lịch Tương Lai Xanh
 • Đài Truyền thanh - Truyền hình Quế Sơn
 • Khách sạn Tuấn Phong
 • EE Printing - USA
 • PA Việt Nam
 • Khách sạn DanangPort
 • Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương